Výroba, predaj a doprava betónu

Predaj a doprava materiálu

Výkopové a zemné práce
stavebnými mechanizmami

Požicovna malej mechanizácie

 • Nivelak
 • Vibračná doska (žaba) 550kg
 • Vibračná doska (žaba) 220kg
 • Vibračná doska (žaba) 110kg
 • Vibračná doska (žaba) 108kg
 • Vibračná doska (žaba) 90kg
 • Vibračná doska (žaba) 60kg
 • Dúsadlo BT65
 • Malý vibračný válec CAT CB14 (1,6 tony)
 • Vibračná lišta 18kg
 • Ponorný vibrátor priemer 45mm
 • Elektrocentrála 230V + 380V
 • Zemná vrtačka jednomužná, priemer vrtaku 20cm
 • Vŕtacie elektrické kladivo s vrtákmi SD MAX od priemeru 16 mm do 55 mm
 • Búracie elektrické kladivo s ostrým špicom Makyta 1510W
 • Ručná režačka na betón/asfalt, hĺbka rezu 12cm
 • Paženie 12€/1den bez DPH
 • Plošina Rothlehner TM15TJi (dosah 15m)
Vytvorila spoločnosť Sames, s.r.o.
© SAKSON, P+V, s.r.o. 2009