Výroba, predaj a doprava betónu

Predaj a doprava materiálu

Výkopové a zemné práce
stavebnými mechanizmami

Požicovna malej mechanizácie

 • Nivelak
 • Vibracná doska (žaba) 225kg
 • Vibracná doska (žaba) 108kg
 • Vibracná doska (žaba) 90kg
 • Vibracná doska (žaba) 60kg
 • Dúsadlo BT65
 • Malý vibracný valec CAT CB14 (1,6 tony)
 • Vibracná lišta 18kg
 • Ponorný vibrátor priemer 45mm
 • Elektrocentrála 230V + 380V
 • Zemná vrtacka jednomužná, priemer vrtaku 20cm
 • Vrtacie elektrické kladivo s vrtakmi SD MAX od priemeru 16 mm do 50 mm
 • Búracie elektrické kladivo s ostrým špicom Makyta 1510W
 • Paženie 10€/1den bez DPH
Vytvorila spoločnosť Sames, s.r.o.
© SAKSON, P+V, s.r.o. 2009