Výroba, predaj a doprava betónu

Predaj a doprava materiálu

Výkopové a zemné práce
stavebnými mechanizmami

 

Ponúkame pristavenie kontajnera, odvoz a zlikvidovanie stavebnej sute (likvidácia iba za 5€/1t sute bez DPH).

Pri vä?šom množstve (nad 5t) platí táto cena iba pri nakládke a odvoze sute našimi mechanizmami.

Za stavebnú su? sa považuje: železobetón, ?istý betón, tehly, dlažba, obklady a pod.

Vytvorila spoločnosť Sames, s.r.o.
© SAKSON, P+V, s.r.o. 2009