Výroba, predaj a doprava betónu

Predaj a doprava materiálu

Výkopové a zemné práce
stavebnými mechanizmami

Vytvorila spoločnosť Sames, s.r.o.
© SAKSON, P+V, s.r.o. 2009