Výroba, predaj a doprava betónu

Predaj a doprava materiálu

Výkopové a zemné práce
stavebnými mechanizmami

O firme SAKSON

Firma sa etablovala na slovenskom trhu v r. 1997. Prvotným podnikateľským zámerom sa stali zemné a výkopové práce v oblasti pozemného staviteľstva, ktoré v nábehu činnosti maximálne umožnili využitie osobných profesijných skúseností a markantne urýchlili vstup do podnikateľskej sféry. Vhodnosť a opodstatnenosť tohto zámeru bola postupne preverovaná i takými odberateľmi ako napr. Doprastav a.s., Bratislava ( výstavba diaľnice D 1 ), Železničné stavebníctvo a.s., Bratislava, TSS a.s., Bratislava ( elektrifikácia železničného koridoru Čadca – Skalité – Zvardoň ), Slovenské tunely a.s., Bratislava a samozrejme všetky zainteresované subjekty v regióne.

Do roku 2000 sa firma vyprofilovala a výrazne skvalitnila činnosti v oblasti služieb:

  • výkopové a zemné práce
  • svahovanie, terénne úpravy
  • budovanie prístupových komunikácií
  • dovoz a odvoz materiálu
  • výkopy priepustov a ukladanie rúr vrátane montážnych prác s hydraulickým žeriavom

Od roku 2001 začala realizácia výstavby vlastného sídla firmy, vrátane administratívnych, skladových a parkovacích priestorov, ktoré umožnili plánované rozšírenie činnosti o výrobu betónupredaj sypkých hmôt pre regionálne potreby. Rozšírenie činnosti v oblasti služieb kontinuálne nadväzovalo na pôvodné aktivity a hlavne riešilo problém trvalého nedostatku základných stavebných materiálových surovín a produktov z nich v okrese.

Vytvorila spoločnosť Sames, s.r.o.
© SAKSON, P+V, s.r.o. 2009