Výroba, predaj a doprava betónu

Predaj a doprava materiálu

Výkopové a zemné práce
stavebnými mechanizmami

Oznámenie o udelení súhlasu na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením

1. Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina

2. Prevádzkový poriadok

3. Registrácia na zber a prepravu odpadu

Vytvorila spoločnosť Sames, s.r.o.
© SAKSON, P+V, s.r.o. 2009